Openbare Basisschool Menno ter Braak

Koningin Wilhelminastr 44 7151 CP Eibergen

  • Dit symbool heeft een prominent plekje voor de school gekregen.
  • In de centrale hal zijn werkplekken voor de leerlingen; De boekenkasten met allerlei leesboeken zijn hier ook te vinden
  • De kleuterlokalen zijn groter om de verschillende hoeken in te kunnen richten.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom.

OBS Menno ter Braak is een openbare basisschool in de kern van Eibergen. Zij valt onder het bestuur van de Stichting OPONOA.

Kenmerkend voor de school is haar onderwijsconcept: zij levert onderwijs op maat, thematisch zaakvakonderwijs, werkt deels groepsdoorbrekend, met name in de onderbouw. Het onderwijs gaat om verwerven van kennis en vaardigheden door leerlingen van vier tot en met twaalf jaar. De school biedt ieder kind een passend leerarrangement binnen het jaarklassensysteem. Kernwaarden zijn: Betrokken, Veilige Omgeving, Leren van elkaar, Motivatie en Interesse, Talentontwikkeling. Ons motto is: De Menno Boeit

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Leren van elkaar
  • Veilige omgeving
  • Motivatie en interesse
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderen kunnen voor en na school gebruik maken in de school door de kinderopvang van Oqido. Het voordeel daarvan is dat de kinderen niet naar een ander gebouw hoeven en na schooltijd kunnen spelen met vriendjes op het plein. Ook is er intensief contact tussen de pedagogisch medewerkers en het team.

Kinderen kunnen ook gebruik maken van de opvang bij de Meiboom. Deze kinderen worden gebracht en gehaald. Ook met deze medewerkers heeft het team een goed contact.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven