obs de Driemaster

Admiraal de Ruyterweg 2 1931 VE Egmond aan Zee

  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op onze school geven onze school een 8,6 (dus hoger dan de hiernaast genoemde 8,1 - zie rapportcijfer bij de vragen). Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. 

De leerlingen geven met name ook aan dat zij tevreden zijn over hun leerkrachten. De leerkrachten leggen de leerstof goed uit en hebben voldoende aandacht voor de leerlingen, zo zeggen de kinderen zelf.

Wij ervaren onze school als kleinschalig, iedereen kent elkaar. De leerlingen uit de bovenbouw gaan veel en goed met de kleuters om. Onze leerlingen helpen elkaar. Er wordt veel samengewerkt, ook groepsdoorbroken. Wij ervaren onze school als een veilige haven voor onze leerlingen. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wat ons vooral erg trots heeft gemaakt zijn de hoge waarderingscijfers voor de leerkrachten! Zij zorgen immers voor het welbevinden en de leerprestaties van de leerlingen. Het is fijn om te zien dat de ouders dit herkennen en uitspreken

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven