obs de Driemaster

Admiraal de Ruyterweg 2 1931 VE Egmond aan Zee

  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school gebruikt, net als de andere scholen binnen ons bestuur (ISOB) de IEP- eindtoets van bureau ICE.(en dus niet de CITO-eindtoets). We hebben de indruk dat de vraagstelling en opzet van deze toets beter bij onze leerlingen past. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden er op school tussentijdse toetsen afgenomen. Samen met de methodetoetsen geven deze de ontwikkeling van de leerling aan binnen de diverse vakgebieden. Na analyse van deze gegevens kunnen de na te streven doelen per leerling zo mogelijk worden bijgesteld. De tussentijdse toetsen waren tot nu toe de CITO- toetsen. Wij vinden de inhoud en de vorm van deze toetsen niet meer passend bij onze visie op kinderen. Een leerling hoeft o.i. niet vergeleken en beoordeeld te worden naar de ‘gemiddelde’ leerling, maar is het beter om naar de persoonlijke groei van de leerling te kijken. M.i.v. dit schooljaar zijn we daarom overgestapt naar het IEP- leerlingvolgssyteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We zien de resultaten van de eindtoets als een 'foto'. De meeste leerlingen gaan 8 jaar naar de Driemaster. In die jaren leren we de leerlingen goed kennen. De leerkrachten bezien de ontwikkeling van de leerlingen dan ook meer als een 'film'. We zijn er trots op dat we in staat zijn om meer dan 90% van de leerlingen het juiste schooladvies mee te geven. Na één jaar zitten zij op een school van Voortgezet Onderwijs van het juiste niveau. Dat geeft vertrouwen aan de leerlingen. En dat zien we terug na 3 jaar VO, want ongeveer 2/3 van de leerlingen presteert nog steeds op het juiste niveau en 1/3 is vanuit dat vertrouwen zelfs doorgegroeid naar een hoger niveau.

Het geeft aan dat we de leerlingen goed kennen en een goede basis meegeven voor hun verdere loopbaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven