obs de Driemaster

Admiraal de Ruyterweg 2 1931 VE Egmond aan Zee

  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster
  • Schoolfoto van obs de Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Aan de rand van het centrum van Egmond aan Zee, staat de Driemaster. Een moderne, openbare basisschool met een stevige binding met het dorp. Het team, de kinderen en de ouders zorgen samen voor een goede en veilige werksfeer, zodat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Naast kwalitatief goed onderwijs is er veel aandacht voor andere activiteiten.

U vindt op dit Schoolvenster uiteraard veel informatie over de Driemaster. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind zich prettig voelt op school. We nodigen u dan ook van harte uit om eens te komen kijken en de school te ervaren! Wij kunnen u dan ook rondleiden en persoonlijk vertellen over onze school. U wilt toch ook het beste voor uw kind? Dus kom langs, en maak kennis met de school. U bent samen met uw kind van harte welkom!

De Driemaster maakt deel uit van de ISOB. De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Voor meer informatie: www.isob.net

U ziet op dit moment  een deel van de informatie, afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Dit overzicht wordt regelmatig verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ons onderwijs is betekenisvol en uitdagend
  • Wij stimuleren het kritisch denken
  • Thematisch onderwijs draagt bij aan creativiteit
  • Groeien ten opzichte van jezelf
  • Brede persoonsontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het aanbod is uitgebreid. Er is de mogelijkheid tot opvang van kinderen vanaf 0 jaar! In ons gebouw is er een unieke combinatie van kinderdagverblijf/peuterspeelzaal ‘De Zeesterretjes’ geopend. Aan alle kinderen worden de leuke en leerzame activiteiten aangeboden.

Is uw kind nog geen vier jaar, maar wilt u hem of haar alvast laten wennen of een veilig onderdak bieden tijdens uw werk? Dan kan dat dus! Bij de gediplomeerde leidsters is uw kind in veilige handen. Door activiteiten op elkaar af te stemmen wordt de doorstroom naar de Driemaster eenvoudig en vertrouwd gemaakt.

De naschoolse opvang is in samenwerking met Forte Kinderopvang. De locatie is gevestigd in Egmond Binnen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven