basisschool de Driemaster

Admiraal de Ruyterweg 2 1931 VE Egmond aan Zee

  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Deze indicator geeft aan dat we in het schooljaar 16-17, net als in het vorige schooljaar, met onze uitstroom boven de landelijke inspectienorm zijn gekomen.

Opnieuw hebben de leerlingen van onze groep 8 dus goed gepresteerd!

Ook dit jaar heeft de school (voor de 2e keer) de IEP- eindtoets van bureau ICE gemaakt.(en dus niet de CITO-eindtoets). We hebben de indruk dat de vraagstelling en opzet van deze toets beter bij onze leerlingen past. Ondanks ons relatief hoge Leerlinggewicht, scoren we dus ruim boven de reguliere landelijke norm.

Onze uitstroom naar het VO heeft gemiddeld gezien een hoger niveau dan die van de voorgaande jaren en stemt ons uiteraard tevreden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven