basisschool de Driemaster

Admiraal de Ruyterweg 2 1931 VE Egmond aan Zee

  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster
  • Schoolfoto van basisschool de Driemaster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het ziekteverzuim op de Driemaster is erg laag. Maar ieder mens wordt wel eens ziek. Daarnaast krijgen leerkrachten soms verlof. Dat kan zijn voor bv familieomstandigheden maar ook voor scholing.

Het lukt dan meestal om vervanging te vinden, ondanks dat vervangers tegenwoordig schaars zijn. Op de Driemaster is het eigen personeel vaak bereid om de afwezige collega te vervangen. Dat is prettig voor de organisatie van de school, maar ook voor de leerlingen! Zij hebben immers een bekend gezicht in de klas, die weet wat er op het programma staat.

We ontkomen er echter soms niet aan om met vervangers te werken of de groep te verdelen over de andere groepen.

Naar huis sturen van leerlingen gebeurt in uitzonderlijke gevallen, en komt dus vrijwel niet voor!

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aan de school is een vakleerkracht gymnastiek verbonden. Deze verzorgt één keer per week de lessen lichamelijk opvoeding. Daarnaast organiseert zij op de woensdagmiddagen diverse (sport)activiteiten/ modules voor de leerlingen van onze school. Hierbij wordt kennisgemaakt met sporten, die niet direct in Egmond aan Zee worden aangeboden.

Verder is één van de leerkrachten opgeleid voor het vak MRT (motorische remedial teaching)

Dit schooljaar hebben we daarnaast ook een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht handvaardigheid. Zij geven les aan alle groepen.

De school is kleinschalig van aard. Hierdoor werken wij regelmatig met combinatiegroepen. Binnen deze groep krijgt ieder leerjaar de voor dat jaar geldende leerstof aangeboden, op verschillende instructie niveaus (regulier, verkorte of verlengde instructie). Op de Driemaster wordt vaak gemonitord of de leerlingen de gestelde doelen bereiken. Zo worden de leerlingen op het juiste (leer)niveau ingedeeld.

We noemen onszelf een klassiek moderne school. We hechten n.l. veel waarde aan de instructie van de leerkracht. Hij/ zijn kent de leerlingen en kan de instructie toesnijden op het niveau van de leerling(en) Deze instructies zijn daarom wel gezamenlijk; de verwerking is individueel en gedifferentieerd. De leerkracht(en) maken gebruik van moderne materialen en hulpmiddelen (denk aan o.a. touchscreens, ipads)

Enkele jaren geleden zijn we ook gestart met een vorm van gepersonaliseerd leren (mbv tablets vanaf groep 5), waardoor er nog beter ingespeeld kan worden op het individuele niveau van de leerling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school is goed toegerust om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte te bedienen. Niet alleen op taal-, reken- of leergebied, maar ook sociaal-emotioneel.

De Driemaster is al jaren een SchoolJudo  school. Dit betekent dat er naast fysieke judolessen ook aandacht is voor de achterliggende waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline, maar vooral plezier.

Deze waarden komen bij toerbeurt elke dag aan bod in onze sociaal-emotionele methode HiRo. Het pedagogisch klimaat op de Driemaster is goed. Veel aandacht voor elkaar; samen zijn we de school. HiRo is een goede aanvulling op onze visie op kinderen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven