Interconfessionele Basisschool De Branding

Pastoor van Kleefstraat 19 1931 BL Egmond aan Zee

Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool De Branding

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Schoolvensters van Basisschool De Branding, te Egmond aan Zee. Onze school is een kleine dorpsschool, gehuisvest in een vooroorlogs sfeervol gebouw. De school werkt met kleine groepen en hecht waarde aan rust, structuur en samenwerking met een ieder die bij de school betrokken is. 

In schoolvensters vindt u alle informatie die u eventueel zou kunnen gebruiken voor het maken van een schoolkeuze voor uw kind(eren). Indien er zaken onduidelijk zijn, wij staan u graag te woord. 

Team De Branding

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • vriendelijk
  • aandacht voor ieder kind
  • rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bs De Branding hecht grote waarde aan veiligheid voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. 

De school heeft om die redenen meerdere protocollen beschreven, die ervoor zorgen dat een ieder die betrokken is bij de school, zorgt voor deze veiligheid. 

Het protocol gedrag is een voorbeeld van de preventieve aanpak. Het team handelt hiernaar.  

Terug naar boven