Basisschool de Boswaid

Guyotte v IJsselsteinln 34 1934 GN Egmond aan den Hoef

Schoolfoto van Basisschool de Boswaid

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De gemiddelde score van de eindtoets fluctueert doordat er niveauverschillen in de groepen zijn. In het schooljaar 2013-2014 hebben wij onder het landelijk gemiddelde gescoord. De uitslag van de Cito-eindtoets kwam wel overeen met onze verwachtingen. De leerlingen hebben binnen hun mogelijkheden goed gepresteerd. Zij zijn uitgestroomd naar een voor hen passende vorm van voortgezet onderwijs en wij verwachten dat ze het daar naar hun zin zullen hebben en goed presteren. Als de uitslag niet passend is bij de verwachting die wij hebben van de groep kijken wij waar onze verbeterpunten liggen en ondernemen hier actie op.

Waar wij trots op zijn, en wat niet in getallen wordt uitgedrukt omdat het in die zin niet meetbaar is, is o.a. de groei van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied, creativiteit, doorzettingsvermogen en samenwerken. Deze belangrijke zaken zijn ons inziens, naast de vaardigheden op cognitief gebied, mede bepalend voor het schoolsucces van onze leerlingen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich naar vermogen zo goed mogelijk ontwikkelen en uitstromen naar de voor hen meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs. Om te komen tot een betrouwbaar advies gebruiken wij:

  • de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem;
  • de observaties van de leerkrachten;
  • de beoordelingen op het gebied van werkhouding;
  • de mening/wens van de ouders en de leerling;
  • de uitslag van de IEP-eindtoets.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven