Basisschool de Kameleon

Dorpsstraat 54 9658 PC Eexterveen

Schoolfoto van Basisschool de Kameleon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit is de eerste enquête via "Scholen op de Kaart" van de Kameleon.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons op de vragenlijst was niet voldoende om aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid te voldoen. De volgende keer hopen we op meer respons. 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven