Basisschool de Kameleon

Dorpsstraat 54 9658 PC Eexterveen

Schoolfoto van Basisschool de Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

De Kameleon heet u van harte welkom op ons Schoolvenster. We hopen dat u hier de informatie vindt, die u zoekt. De kernactiviteit van de Kameleon is het verzorgen van onderwijs door geïnspireerde mensen aan alle leerlingen die dagelijks de Kameleon bezoeken. Goed onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. De Kameleon is een openbare school. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. De leerlingen en het onderwijs staan dan ook bij ons op school centraal.

Wilt u een keer zien hoe de dagelijkse praktijk er bij ons uit ziet? We nodigen u graag uit om een afspraak te maken voor een rondleiding door de school.

Namens de medezeggenschapsraad, de ouderraad en het schoolteam van de Kameleon.

Lianne Roossien - de Jonge

Directeur obs de Kameleon.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Sociaal Emotioneel Leren
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De bevolkingskrimp in de gemeente Aa en Hunze slaat de komende jaren toe. De ontwikkeling van de bevolkingscijfers laat zien dat Aa en Hunze krimpt. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het aantal jongeren dat de gemeente verlaat. Toch is er weer sprake van een aantrekkende woningmarkt en nieuwbouw van woningen in bijvoorbeeld het dorp Eexterveen. Hierdoor wordt verwacht dat het leerlingenaantal niet heel veel zal zakken en de komende jaren tussen de 80 en 100 leerlingen zal blijven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

DVL-label
Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer. Vanaf groep 4 wordt gewerkt in de Jeugdverkeerskrant. De leerlingen van groep zeven nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. Daarnaast vinden er jaarlijks verschillende activiteiten plaats in rondom school met als thema 'verkeer'. Wij zijn in het bezit van het DVL-label.

Terug naar boven