Openbare basisschool Spr@nkel

Beethovenstraat 18 6961 BE Eerbeek

  • Schoolfoto van Openbare basisschool Spr@nkel
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Spr@nkel
  • Schoolfoto van Openbare basisschool Spr@nkel

In het kort

Toelichting van de school

“Obs. Spr@nkel  wil met een nadruk op de ontwikkeling van de individuele talenten van elke leerling, kinderen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen en zet daarvoor de (digitale) mogelijkheden van vandaag ten volle in.” 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs. Spr@nkel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven