RK Basissch C v Leeuwen

H.A. Lorentzstraat 1 6961 XK Eerbeek

  • Schoolfoto van RK Basissch C v Leeuwen
  • Schoolfoto van RK Basissch C v Leeuwen
  • Schoolfoto van RK Basissch C v Leeuwen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zijn bevraagd voor deze leerlingtevredenheid. In alle rust en eerlijkheid hebben de kinderen dit in kunnen vullen. We zijn heel blij met een gemiddelde van 8,3. De kinderen zijn vooral tevreden over de hetgeen ze leren op deze school (9,0), de hulp die zij van hun leerkracht ontvangen (8,8) en de uitleg van de leerkrachten (8,9). 

Uiteraard zijn we als school ook voornemens om te onderdelen waar de kinderen iets minder tevreden zijn aan te pakken. Dit doen we door een analyse te maken waar verbeterpunten liggen en met de kinderen/groepen in gesprek te gaan hoe we deze punten kunnen oppakken. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven