RK Basissch C v Leeuwen

H.A. Lorentzstraat 1 6961 XK Eerbeek

Schoolfoto van RK Basissch C v Leeuwen

In het kort

Toelichting van de school

De C. van Leeuwen is een open katholieke basisschool in Eerbeek. Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart in het nieuwe schoolgebouw aan de Lorentzstraat 1. In dit schoolgebouw is er volop ruimte voor de ontplooiing van iedere leerling. De jongste leerlingen, de groepen 1 t/m 3, zijn samen met de kinderopvang De Wigwam te vinden op de begane grond van het gebouw. Tussen de onderbouwbouwlokalen is er een leer- en speelplein. Daarnaast is er een apart speellokaal, voor onze school, waardoor er ruimte is voor extra beweging. De oudere leerlingen, groep 4 t/m 8, bevinden zich op de eerste verdieping. Naast de vijf leslokalen is er een leerplein ingericht speciaal voor de bovenbouw leerlingen. Om het gebouw is er veel ruimte om buiten te kunnen spelen. Het schoolplein is, naast diverse speeltoestellen en een klimmuur, ingericht met gekleurde speelvakken vanuit Beweeg Wijs, een buitenspeelprogramma. Dit zorgt tijdens het buitenspelen voor structuur. Maandelijks krijgen alle kinderen nieuwe spellen en activiteiten aangeboden waaraan ze mogen deelnemen. Daarbij helpen de oudste leerlingen als junior-coaches.

Op school besteden we veel aandacht aan het creëren van een warme sfeer. Zo leren we kinderen aandacht voor elkaar en hun omgeving te hebben. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen.

Wij realiseren ons dat ieder kind uniek is en zich in een eigen tempo en op een eigen manier ontwikkelt, daarom geven we kinderen de ruimte die ze nodig hebben. Zo krijgen leerlingen indien nodig extra uitleg en oefeningen en andere momenten dagen we ze uit met verdiepingsstof. Hierbij maken we gebruik van digitale middelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk leerlingen te leren verantwoordelijk te zijn. We kiezen er bewust voor om ‘groot’ en ‘klein’ te laten samenwerken.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is van gemiddelde grootte. In schooljaar 2020-2021 zijn er 8 groepen. De kleutergroepen zijn combinatiegroepen 1/2. De overige groepen zijn enkelvoudige groepen. 

De gemiddelde groepsgrootte is rond de 20/25 leerlingen. De groepen 6, 7 en 8 hebben een leerlingenstop, deze groepen hebben rond de 30 leerlingen, mede door verschillende verhuizingen in de afgelopen jaren naar Eerbeek. In de onderbouwgroepen t/m groep 5 is er nog voldoende ruimte om in te stromen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven