Protestants Christelijke Basisschool De Triangel

Beethovenstraat 20 6961 BE Eerbeek

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Triangel

Het team

Toelichting van de school

Voor de groepen 3 t/m 8 worden de lessen Bewegingsonderwijs verzorgd door onze vakleerkracht i.s.m. onze onderwijsassistent BeweegWijs. 
Twee maal per week krijgen zij les in sporthal 'De Bhoele' of in de sporthal van het scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer aan het personeel verlof wordt verleend zullen we eerst intern, binnen VPCO Eerbeek, naar vervangingsmogelijkheden kijken.
Daarnaast zijn we aangesloten bij Personeelscluster Oost-Nederland, zij ondersteunen ons bij het inzetten van vervangend personeel. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven