CBS De Triangel

Beethovenstraat 20 6961 BE Eerbeek

Schoolfoto van CBS De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verwachtingen stellen
  • Veiligheid, vertrouwen en respect
  • Klassikaal onderwijs met differentiatie
  • Structuur, duidelijkheid en regelmaat
  • Welbevinden, samenwerking en verdraagzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolsopvang (BSO) wordt binnen ons gebouw verzorgd door SKE SPRENG. 

In 2011 richtte VPCO Eerbeek een eigen kinderopvangorganisatie op genaamd 'SKE SPRENG'.
Vanuit één aansturing worden er nu op beide schoollocaties onderwijs en opvang aangeboden onder één dak! We bieden op dit moment; dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar, voor- en buitenschoolse opvang 4-12 jaar en een sportBSO voor 4-12 jaar.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om uw kind aan te melden voor de opvang dan kunt u mailen naar info@kinderopvangspreng.nl of een kijkje nemen op de website: www.kinderopvangspreng.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven