IKC De Linde

Hunse 2 9967 PS Eenrum

  • Deze dag kunnen de kinderen uit meerdere workshops kiezen.
  • Schoolfoto van IKC De Linde
  • Lekker koken in onze eigen keuken. In de middenruimte hebben we een keuken speciaal voor de kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op IKC De Linde (voorheen De Octopus). IKC De Linde is sinds januari 2019 een KindCentrum en vanaf september 2019 is ons naam verandert van De Octopus naar IKC De Linde. Naast onderwijs, bieden we peuterspeelzaalwerk, voorschoolse opvang, dagopvang en naschoolse opvang. Daarnaast is wekelijks de verpleegkundige van het sociale team voor ouders beschikbaar. Het consultatiebureau is 1x in de maand in het gebouw aanwezig. Kortom de plek voor uw kind van 0- 12 jaar!

Doordat we meer en meer integraal willen gaan werken, werken we bij de opvang, peuterspeelzaalwerk en de jongste groepen van het onderwijs zoveel mogelijk samen.  Daarin gaan we uit van ontdekkend, spelend leren in een natuurlijke omgeving gericht om te leren samenwerken. Dit ziet u dan ook terug in en rond het gebouw.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Ontwikkelen
  • Veilig&geborgenheid/vertrouwen
  • Respect
  • Ontdekken/Nieuwsgierigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zien dat ons voedingsgebied steeds groter wordt. Ouders kiezen bewust voor het KindCentrum en/of werkwijze.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wanneer u een vraag heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. Dat kan op school, via de mail of Social Schools app of telefonisch.

De Ib-er is telefonisch bereikbaar op haar werkdagen (dinsdag en woensdag) en via de mail.

De directie zal zoveel mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig zijn Bij urgentie graag contact opnemen via de telefoon of via de app. E-mails worden niet als urgent aangemerkt omdat de directie op meerdere locaties werkt of overleg heeft en daardoor niet altijd in staat is de mail direct af te handelen.

Onze administratief medewerker, neemt vaak als eerste de telefoon aan.

De verpleegkundige van het Sociale Team is iedere woensdag van 08.00 - 09.30 beschikbaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn van mening dat "Goed voorbeeld, doet volgen". Dat iemand (kinderen en ouders en medewerkers) er op aan gesproken wordt of iets wel of niet kan of mag. Dat vervolgens in gesprek wordt gegaan waarom deze afspraken er zijn. Door het gesprek krijg je een cultuur wat niet middels een protocol of lessen kan worden ondervangen.

Externen geven vaak aan dat onze kinderen betrokken en nieuwsgierig zijn. Dat ze goed luisteren en niet bang zijn om vragen te stellen. Daar zijn we blij om, omdat we graag willen dat kinderen assertief zijn, maar wel weten waar de grenzen zijn. Doordat we vrijheid en ruimte geven, gaat dit ook wel eens mis. Door vervolgens dan in gesprek te gaan, creëer je draagvlak en begrip. 

Terug naar boven