Jenaplanschool de Hobbitstee

Aartseveen 70 3755 VE Eemnes

Schoolfoto van Jenaplanschool de Hobbitstee

In het kort

Toelichting van de school

De Hobbitstee is een jenaplanschool in Eemnes en staat voor:
- Erkend jenaplanonderwijs; er is veel aandacht voor zelfstandig werken en een brede ontwikkeling; een kind mag 'nog gewoon' kind zijn
- Leren in samenhang met het internationaal onderwijsprogramma: International Primary Curriculum (IPC). Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, creatieve vakken en techniek worden in samenhang gegeven. Het IPC biedt de leerlingen een goede voorbereiding op? de maatschappij waarin alles met elkaar verbonden is.?????????????????????????????????????????
- Lessen in het Engels en verrijkend onderwijs met inzet van ICT
Meer informatie? Klik hier voor de Hobbitstee in een overzicht

Of ga naar: hobbitstee.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven