School Met De Bijbel Eemdijk

Vaartweg 5 3754 NA Eemdijk

  • Schoolfoto van School Met De Bijbel Eemdijk
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel Eemdijk
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel Eemdijk
  • Schoolfoto van School Met De Bijbel Eemdijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de website van scholen op de kaart. Hier vindt u de nodige informatie over de School met de Bijbel uit Eemdijk!

De School met de Bijbel is een kleine karakteristieke dorpsschool, gelegen in het prachtige dorpje Eemdijk onder de rook van Bunschoten-Spakenburg. De school bestaat op dit moment uit vier combinatiegroepen en +/- tien personeelsleden. Het gebouw is modern en goed gefaciliteerd op gebied van ontwikkelingsmateriaal, methodes en digitale mogelijkheden. Het onderwijs is op goed niveau en steeds in ontwikkeling. Wij werken vanuit onze missie 'gelovend leren groeien'. Voor meer informatie: www.smdb-eemdijk.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Christelijke school
  • Kleine dorpsschool
  • Gelovend, leren, groeien
  • Erkende kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door 82 leerlingen op de teldatum van 01-10-2019. De verwachting is dat dit aantal leerlingen de komende jaren ongeveer stabiel zal blijven. Eemdijk is een kleine gemeenschap en (bijna) alle leerlingen in de basisschoolleeftijd bezoeken onze school.

Wij werken met vier combinatiegroepen, met daarbij de nodige ondersteuning van een rt'er, een vakdocent sport en een vakdocent creativiteit. 

Weergave

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven