OBS Ter Borch

Borchsingel 41 9766 PP Eelderwolde

  • Jaarlijks organiseren we samen met de ouderraad een eindfeest dat we koppelen aan ons cultuureducatieplan.
  • Onze school stimuleert deelname aan sportieve activiteiten onder en buiten schooltijd, zoals de 4 mijl.
  • Op onze school hebben we een actieve leerlingenraad. We bespreken maandelijks wat er goed gaat en verbeterd kan worden.
  • Jaarlijks organiseren we activiteiten die het lezen stimuleren, waaronder het voorleeskampioenschap.
  • We proberen kinderen te inspireren en te verwonderen. We sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een keer per twee schooljaren nemen we de leerlingtevredenheidspeiling af onder onze leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. We vinden het belangrijk hen een stem te geven en daarmee kunnen we nagaan in hoeverre onze leerlingen zich veilig en tevreden voelen.

Er is ook een bijlage toegevoegd met daarin de tevredenheidscijfers van de afgelopen twee peilingen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eén keer per twee schooljaren nemen we een oudertevredenheidspeiling af. De meest recente tevredenheidspeiling is afgenomen via Parnassys WMK. In de bijlagen kunt u meest recente oudertevredenheidspeiling vinden, waarbij de scores op een 4-puntsschaal zijn omgezet naar en rapportcijfer met de formule: 3x gemiddelde - 2. U kunt ook een overzicht vinden waarin u de meest recente tevredenheidspeiling kunt vergelijken met die van 20/21. 

Wij herkennen ons in het door ouders geschetste beeld; de rapportcijfers zijn gemiddeld gezien iets gestegen ten opzichte van de vorige afname en dat doet recht aan de inspanningen die op de verschillende onderdelen is geleverd. In januari 2023 nodigen we ouders uit om woorden te geven aan de rapportcijfers. Deze input nemen we mee naar onze schoolplanperiode 2023-2027.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven