Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

Kerkstraat 1 4529 GE Eede

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Sint Jozef. Wij zijn een kleine school in Eede die samenwerking binnen en buiten de school hoog in het vaandel hebben staan. Vanaf het moment dat uw kind twee jaar wordt, mag uw kind gratis naar school. Onze school biedt een veilige leeromgeving waar uw kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Er wordt gewerkt vanuit de educatieve behoeftes van uw kind. Op onze school werken we met duidelijke en heldere lesprogramma's waar er doelgericht gewerkt wordt. Ouders vertrouwen hun zoon of dochter aan de zorgen van de leerkrachten toe. Wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en doen ons uiterste best om kinderen een plezierige schooltijd te bieden, waarin zij gestimuleerd worden om kennis, vaardigheden en inzichten op te doen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven