De Vlinderboom Protestants Christelijke Basisschool

Spinozastate 1 6716 PC Ede

Schoolfoto van De Vlinderboom Protestants Christelijke Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders,

Welkom op de informatiepagina's van de Vlinderboom.

De Vlinderboom is een prachtige, groeiende school. We zijn een school met een modern onderwijsconcept waarbij kinderen worden uitgedaagd om hun talenten volledig te laten ontwikkelen. Ons geloof in God is de belangrijkste inspiratiebron voor wat wij voor onze leerlingen willen betekenen. ieder kind is uniek, mag zijn zoals het is en telt volop mee. We willen graag echte aandacht voor het kind, een kind moet ervaren dat het gezien wordt.  Wij vinden het belangrijk om, samen met u als ouder, een kind te laten groeien. We hechten dan ook veel waarde aan het contact met ouders.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is de school sterk gegroeid. Veel ouders kiezen bewust voor de Vlinderboom, vanwege het sterke pedagogische klimaat. Ouders hebben het gevoel dat hun kind echt gezien wordt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven