School voor Speciaal Basisonderwijs De Regenboog

Generaal Spoorlaan 4 6711 LX Ede

Samen bijzonder veelzijdig.

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen tussen de vier en twaalf/dertien jaar volgen onderwijs op basisscholen. Sommigen van hen hebben echter speciale begeleiding en aandacht nodig voor verdere ontwikkeling. Reguliere scholen kunnen die soms (nog) niet bieden. Thuisnabij onderwijs staat hoog in het vaandel bij het SWV Rijn & Gelderse Vallei. Een uitgangspunt wat wij als team van SBO De Regenboog van harte onderschrijven, mits het welbevinden van het kind goed in de gaten wordt gehouden

Om op SBO De Regenboog ingeschreven te mogen worden, heeft u voor uw kind een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het SWV nodig. Met een positieve toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kunt u uw kind bij SBO De Regenboog aanmelden. 

CNS-SBO De Regenboog is een school voor speciaal basisonderwijs en behoort tot de Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ede e.o. CNS-SBO De Regenboog is een open Protestants Christelijke school. Onze SBO is een regiovoorziening en heeft een opvangfunctie voor kinderen uit zeer verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke gezinnen. Het respecteren van elkaars cultuur en achtergronden is binnen onze school dan ook erg belangrijk. Daarom besteden we respectvol aandacht aan de diverse tradities en rituelen waarmee onze leerlingen in aanraking komen. Om verschil in cultuur en religie te kunnen overbruggen, is kennis nodig. Daarom besteden we zeker aandacht aan het ‘hoe, wat en waarom’ van de verschillende religies.

Voor uitgebreide informatie over onze school, het School Ondersteunings Profiel (SOP), oudertevredenheidsonderzoek en het inspectierapport verwijzen wij naar onze website.

www.sboderegenboog.cnsede.nl 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO De Regenboog telde op 1 oktober 2018 150 kinderen.

Gedurende het afgelopen schooljaar is het leerling aantal gestegen naar 168 leerlingen. De leerlingen van SBO De Regenboog hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.

De afgelopen jaren ligt de gemiddelde groepsgrootte op 15 leerlingen.

Op 1 oktober 2019 telt de school 170 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school werkt met een continu rooster, alle kinderen eten tussen de middag in hun eigen groep met hun eigen leerkracht

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven