Basisschool Louise de Coligny

Ceelman van Ommerenweg 11 6711 JD Ede

Schoolfoto van Basisschool Louise de Coligny

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • persoonlijk leiderschap
  • ontwikkeling
  • zelfvertrouwen
  • Vroeg Engels
  • leerlingmediation

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
309
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Louise de Coligny is na de zomervakantie van 2018 over gaan naar andere schooltijden. De nieuwe schooltijden zijn voor alle groepen gelijk: maandag t/m vrijdag 8.30u-14.15u. Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten. Dit model heet: vijf-gelijke-dagen met continurooster. De kinderen eten samen met hun groepsleerkracht en spelen daarna onder toezicht van Plein & Spelen een half uur buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven