CNS basisschool Cavalje

Veenderweg 2 6712 AB Ede

  • Schoolfoto van CNS basisschool Cavalje
  • Schoolfoto van CNS basisschool Cavalje
  • Schoolfoto van CNS basisschool Cavalje
  • Schoolfoto van CNS basisschool Cavalje

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van CNS Basisschool De Cavaljé. Deze pagina geeft u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig en wenselijk hebben wij een toelichting op de cijfers en feiten geschreven. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren
  • Kennis
  • Verantwoordelijkheid
  • Creativiteit
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een lange tijd van huisvesting in oude schoolgebouwen, zitten wij sinds 2018 eindelijk in ons mooie, nieuwe schoolgebouw op de oorspronkelijke locatie van de school: midden in het centrum van Ede. Wij zien dat leerlingen en ouders de weg naar onze school weer hebben gevonden en er steeds meer aanmeldingen komen van nieuwe leerlingen uit de buurt.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven