CNS basisschool Cavalje

Veenderweg 2 6712 AB Ede

  • In groep 3 mag je ook in de tent samen lezen
  • In de ochtend starten we in de kring
  • Op ons leerplein leren we samen, alle groepen door elkaar
  • Achter de school hebben we een mooi ruim plein waar we lekker buiten kunnen spelen.
  • De kleuters gymmen in het speellokaal. Hierbij doen we ook leuke spelletjes.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom!

Fijn dat u een kijkje neemt bij onze school. Ik hoop dat u verrast wordt en tegelijkertijd uw nieuwsgierigheid wordt gewekt. U wilt natuurlijk weten wat wij als school uw kind te bieden hebben. Ik vertel u graag over onze school en onze leerkrachten, maar het gaat uiteindelijk om uw kind.

Ik wil u van alles vertellen over ons onderwijs dat we met regelmaat tegen het licht houden om de resultaten te wegen en te zien of uw kind gelukkig is en met plezier leert. Over ons ervaren en betrokken team, versterkt door jong en enthousiast talent. Over de succesvol gebleken kindgesprekken en startgesprekken. Over de veilige sfeer op school vanuit rust en structuur. Het speellokaal waar activiteiten voor en door kinderen kunnen plaatsvinden. Over ons fijne, ruime schoolplein achter de school, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en zich ontwikkelen. En natuurlijk over Klasse(n)Kracht en Boeiend Onderwijs, een manier van respectvol samenleven en werken, waarbij de kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het gaat om het partnerschap tussen school, u als ouder en uw kind. Uw kind gaat een aantal belangrijke en leerzame jaren van zijn leven tegemoet. Daarom investeren wij als school veel in onderling vertrouwen en verbinding in het belang van uw kind. Dat is onze insteek. Daar kunt u ons aan houden.

Ik heet u daarom van harte welkom op een school waar leerkrachten, ouders en kinderen samenwerken aan mooie, onvergetelijke en leerzame jaren op de Cavaljé. Wilt u nog meer weten over onze school, dan nodig ik u namens het team van harte uit voor het maken van een afspraak voor een rondleiding of neem een kijkje op onze website.

Hartelijke groet,

Yolanda Blokzijl
Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Kennis
  • Leren
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CNS- basisschool Cavaljé is een kleine protestants-christelijke school, middenin het centrum van Ede. We zijn gehuisvest in een nieuw gebouw op dezelfde plek waar de school ooit begonnen is. Onze leerlingen komen voornamelijk uit onze wijk, maar er komen ook leerlingen uit omliggende wijken naar de Cavaljé.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven