Openbare Basisschool De Kern

Kleine Houtplein 1 6718 GG Ede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kern

Het team

Toelichting van de school

Na jaren van groei is het leerlingenaantal van de Kern stabiel gebleven. Dit betekent dat het team nagenoeg in tact is gebleven. We kennen al een aantal jaar weinig verloop. Het is een prettig gegeven dat een vast team na jaren van groei verder invulling kan geven aan het verfijnen van het onderwijs op de Kern. De gemiddelde leeftijd van het team ligt op 44 jaar. Het team is een goede mix van expertise, ervaring, enthousiasme, bevlogenheid en professionaliteit.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie op groepsniveau De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van sociale interactie en de pedagogisch en didactische behoefte van de kinderen in een goede verhouding tot het schoolbelang. De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Hierbij zijn de instructie en de onderwijstijd afgestemd op de onderwijsbehoefte van de kinderen. Hierbij wordt er gewerkt in niveaugroepen. Kinderen met een leerachterstand die groter is dan 1½ jaar werken met een ontwikkelingsperspectief. Het zelfstandig werken en samenwerkend leren wordt gestimuleerd. De kinderen werken met een weektaak. Zij kunnen in de weektaak de verwerking van activiteiten zelf plannen.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven