Openbare Basisschool De Kern

Kleine Houtplein 1 6718 GG Ede

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kern

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht inde resultaten van OBS De Kern. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden voorop
  • Extra aandacht waar nodig
  • Doorgaande ontwikkeling
  • Cultuur & Expressie / Engels
  • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Kern gestabiliseerd is de laatste jaren rond de 360-380 leerlingen en het aantal stijgt licht. Wij streven ernaar het aantal leerlingen per groep laag te houden, zodat er zoveel mogelijk aandacht van de leerkracht bij de leerling terecht komt.

Ouder geven in de ouderenquête aangegeven dat zij om de volgende argumenten tot een keuze voor de Kern zijn gekomen:

? Goede naam van de school

? Gevoel van basale veiligheid op school

? Goede leeropbrengsten

? Goede/prettige communicatie

? Vakbekwame leerkrachten

? Prettige pedagogische sfeer

? Een goed gestructureerde school

? Het bredere aanbod dat we de leerlingen bieden (naast de kernvakken)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
349
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Binnen de Kern werken wij met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Zij hebben tussen de middag een half uur pauze. De organisatie van het verplicht overblijven ligt bij het team van De Kern. Er zijn geen extra kosten verbonden. De kinderen dienen zelf genoeg gezond eten en drinken mee te nemen voor de gehele dag. De kinderen eten en drinken tussen de middag met de eigen groepsleerkracht. Daarna spelen zij buiten.

In de groepen 1 t/m 5 gaat de deur om 8.20 open. De kinderen uit groep 6, 7 en 8 gaan om 8.25 uur naar binnen. De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lestijden, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen starten.

Opvang

De Kern is kindcentrum met de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang. Deze opvang wordt aangeboden door Spelenderwijs en is op schooldagen van half acht 's morgens tot en met half zeven 's avonds mogelijk. De opvang vindt plaats in ons schoolgebouw aan het Kleine Houtplein en in de locatie Distelberg (tegenover onze school).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven