Montessorischool Ede

Prof. Oudpark 4 6716 EJ Ede

Schoolfoto van Montessorischool Ede

In het kort

Toelichting van de school

Eigentijds onderwijs met behulp van tablets!

De Edese Montessorischool is een basisschool voor openbaar onderwijs. Vijf aspecten krijgen in het montessorionderwijs en dus ook op onze school, nadrukkelijk aandacht: individueel onderwijs, sociaal onderwijs, zelfstandigheid, ouders als partner en tabletonderwijs. Wij staan open voor iedereen die zich denkt thuis te voelen op onze school. We gaan met elkaar om in een sfeer van respect voor ieders opvattingen en leefwijze. We vinden het heel belangrijk dat elk kind zich zo snel mogelijk thuis voelt op onze school.Wederzijds vertrouwen tussen kinderen, leerkrachten en ouders vinden we daarvoor een voorwaarde. Als montessorischool bieden we kinderen structuur, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. De woorden “Help mij het zelf te doen” zijn de kern van wat montessorionderwijs inhoudt. We zien het kind zelf als de bouwer van zijn persoonlijkheid. Algemene voorwaarde voor het gedrag van kinderen in de groep is, dat anderen nooit gestoord mogen worden. Tijdens het werken in de klas is het dus altijd zeer rustig. Wij gebruiken tablets vanaf groep 4, voor de vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen. Verder hebben we ook klassikale lessen als rekenen, begrijpend lezen, spelling, hoofdrekenen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid
  • Tabletonderwijs
  • Ouders als partner

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft twee locaties. Een in de wijk "de Rietkampen," de Edese Montessorischool en een in de wijk "Veldhuizen," de Montessorischool Veldhuizen. Op de Edese Montessorischool vindt er de komende jaren een lichte daling plaats in het aantal leerlingen. Dit heeft te maken met de "vergrijzing" van de wijk. Voor de Montessorischool Veldhuizen blijft het leerlingenaantal stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven