De Bongerd

Lindenhorst 1 6714 JV Ede

Schoolfoto van De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Bongerd. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor meer informatie kunt u ook een bezoek brengen aan de website van de Bongerd. 

www.debongerd-ede.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welkom
  • Resultaat
  • Respect, rust en regelmaat
  • Samenwerking met ouders
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school

De Bongerd is een openbare basisschool, gelegen in de wijk Veldhuizen te Ede. Ieder kind is welkom, ongeacht hun geloof en geloofsovertuiging. De Bongerd is' dé plaats om te groeien'. De leerkrachten bieden eigentijds onderwijs aan in een veilige omgeving waar kinderen optimaal kunnen leren.

De leerkrachten van de Bongerd zijn betrokken bij uw kind. Met grote inzet wordt dagelijks gewerkt aan de best haalbare resultaten. Hierbij gebruiken wij moderne onderwijsmethoden. De leerkrachten zijn ervaren en hebben hoge verwachtingen. Wanneer kinderen zich veilig voelen presteren ze beter. Het pedagogisch klimaat op de Bongerd is erg belangrijk. De leerkrachten geven aandacht aan rust en regelmaat door structuur te bieden in de lessen en het respect in omgang met elkaar. Hierdoor is de Bongerd de plaats om te groeien. Van goed - naar beter - naar best op 'de Bongerd'. 

De gepubliceerde leerlingen aantallen zijn het totaal aantal leerlingen van openbare basisschool De Bongerd en Nieuwkomersschool De Schakel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerkracht eet met de kinderen tussen de middag in de klas en Brood & Spelen is buiten bij de kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerkrachten van de Bongerd zijn betrokken bij de leerlingen. 
Met grote inzet wordt dagelijks gewerkt aan de best haalbare resultaten. Hierbij gebruiken wij moderne onderwijsmethoden. De leerkrachten zijn ervaren en hebben hoge verwachtingen. Wanneer kinderen zich veilig voelen presteren ze beter. Het pedagogisch klimaat op de Bongerd is erg belangrijk. De leerkrachten geven aandacht aan rust en regelmaat door structuur te bieden in de lessen en het respect in omgang met elkaar. Hierdoor is de Bongerd de plaats om te groeien. “Van goed - naar beter - naar best op 'de Bongerd'.” 
We willen dit bereiken door in onderwijsbehoeften te denken en door consequent leerkrachtgedrag. Met duidelijke, voorspelbare schoolbrede kapstokregels en goed klassenmanagement. Aan het begin van het schooljaar is er extra aandachtvoor de groepsvorming. We willen dat de leerlingen zich medeverantwoordelijk voor hun omgeving voelen, dit is één van de kansen van de leerlingenraad.

Terug naar boven