De Zuiderpoort

Kerkweg 19 6717 EX Ede

Schoolfoto van De Zuiderpoort

In het kort

Toelichting van de school

De Zuiderpoort is een veilige en warme school die uw kinder(en) gelukkig wil zien. Alle kinderen voelen zich verbonden met hun groep. Ze weten dat ze erbij horen en mee mogen doen. Wij laten kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en wat hen gelukkig maakt. Ze krijgen in alle groepen gelukslessen. Een belangrijke les in geluk is dat jij jouw geluk aan anderen kunt doorgeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • GELUK
  • VERWONDERING
  • VERBONDEN
  • BETROKKEN
  • VERANTWOORDELIJKHEID

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een openbare basisschool gelegen in de wijk Ede Zuid. Ieder kind is welkom, ongeacht hun geloof en geloofsovertuiging. 

Kinderen krijgen op De Zuiderpoort kwalitatief goed onderwijs gericht op ontwikkeling, talenten en eigenheid in een veilige omgeving. Kinderen die De Zuiderpoort verlaten zijn zelfbewust en klaar voor het vervolgonderwijs. Ze kennen hun eigen kracht en kunnen “op weg naar de toekomst in een wereld die steeds in beweging is”.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

“Leren is in beweging zijn.” Onze leerkrachten stimuleren het bewegend leren op een resultaatgerichte manier. Er wordt doelgericht gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Dit volgen we nauwgezet samen met ouders en de kinderen zelf. De leerkrachten hebben een warm, pedagogisch klimaat hoog in het vaandel. In en om de school worden de kinderen uitgedaagd om te bewegen, zelfvertrouwen te krijgen en vaardigheden te ontwikkelen om te leren presteren. De kinderen hebben het fijn op de Zuiderpoort. Het onderwijs is eigentijds en uit de schoolopbrengsten en tevredenheidspeilingen blijkt ouderbetrokkenheid en verbondenheid. Onze leerkrachten zien de talenten van de kinderen, zo worden ze in hun kracht gezet en stimuleren we ze om in beweging te blijven. “Bewegend leren is beter presteren”.

Terug naar boven