Katholieke Basisschool de Panta Rhei

Palmedreef 4 6716 HB Ede

Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Panta Rhei

In het kort

Toelichting van de school

Panta Rhei: “Alles stroomt; alles is in beweging.” Deze naam past uitstekend bij onze school. Niet alleen de kinderen zijn volop in hun ontwikkeling, maar de school is dat ook om daarmee kwaliteit te kunnen blijven leveren. Wij willen toekomstgericht onderwijs bieden. Wij richten ons niet alleen op kennis, maar vaardigheden en inzichten zijn zeker zo belangrijk. Wij zijn een school waar een prettige en veilige sfeer heerst. Dit is voor ons de meest belangrijke basis om tot prestaties te kunnen komen. We zeggen niet voor niets "Niet elk kind hoeft een kampioen te zijn, als het zijn/haar persoonlijk record maar verbreekt" en daarnaast "De Panta Rhei, waar je jezelf en de wereld leert ontdekken"

N.B.: kijkt u ook eens naar onze website waar een prachtige film staat over onze school die u een extra indruk geeft. Kijk op www.pantarhei-skovv.nl (meteen op de home-pagina staat onze schoolfilm)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven