Franciscusschool

Mesdagstraat 5 6717 SE Ede

  • Leer en creëer binnen en buiten de school.
  • Het plein waar naast spelen ook leren centraal staat.
  • We leren de kinderen waar ons eten vandaan komt, door hen zelf te laten ervaren hoe voeding groeit en bloeit.
  • Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen bij ons een eigen Chromebook. Hier kunnen ze op eigen niveau op werken.

In het kort

Toelichting van de school

Wij laten talenten groeien.

Onze kernwaarden zijn: speel en ontdek /verwonder/verbind/ leer en creëer/ talent en groei/ leiderschapsvaardigheden/ambitie/ ontmoet en plezier. 

Indien u meer wilt weten over onze school dan nodigen we u graag uit voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Speel en ontdek
  • Talenten laten groei
  • Leiderschapsvaardigheden
  • Leer en creëer
  • Verbind en verwonder

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Franciscusschool groeit de laatste jaren tegen deprognoses in, bij de start van het schooljaar 2019-2020 hebben we ruim 180 leerlingen en starten we met 8 groepen.

De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk Maandereng. De leerling populatie van de Franciscusschool is een goede afspiegeling van bewoners van de wijk. De geloofsovertuiging van de kinderen is niet per definitie katholiek, soms is er sprake van “geen godsdienst” of een andere godsdienst.

Weergave

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven