Koning Davidschool

Ceelman van Ommerenweg 5 6711 JD Ede

Schoolfoto van Koning Davidschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen voor de eindtoets in groep 8 hun definitief advies.

In 2019 kregen de kinderen begin groep 8 hun voorlopig advies, in februari 2020 hun definitief advies.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen eind groep 7 hun voorlopig advies van hun stamgroepleerkracht
De leerling van groep 8 (of 7) en hun ouders zijn bij beide gesprekken aanwezig.

Bij dit advies zit niet alleen cognitieve vaardigheden, wij vinden het ook belangrijk dat kinderen ook vanuit andere kwaliteiten worden besproken en geadviseerd in een definitief advies.

Het advies is een schooladvies en wordt besliste met de stamgroepleerkrachten van 5/6 - 7/8 de directeur en de Intern Begeleider.
Tijdens de adviesgesprekken of soms eerder wordt gezamenlijk met ouders de mogelijkheden mbt de scholen in Ede en omstreken besproken en gekeken welke school voor hun kind een goede keus zou kunnen zijn. Kinderen zijn verschillend en hebben soms juist een andere school nodig dan andere kinderen van groep 8. Wij stimuleren ouders en kinderen van groep 7 om al in groep 7 de open dagen van VO scholen te bezoeken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen voor de eindtoets in groep 8 hun definitief advies.
In 2019 kregen de kinderen begin groep 8 hun voorlopig advies, in februari 2020 hun definitief advies.Vanaf groep 7 krijgen de kinderen eind groep 7 hun voorlopig advies van hun stamgroepleerkrachtDe leerling van groep 8 (of 7) en hun ouders zijn bij beide gesprekken aanwezig.

Bij dit advies zit niet alleen cognitieve vaardigheden, wij vinden het ook belangrijk dat kinderen ook vanuit andere kwaliteiten worden besproken en geadviseerd in een definitief advies.Het advies is een schooladvies en wordt besliste met de stamgroepleerkrachten van 5/6 - 7/8 de directeur en de Intern Begeleider. Tijdens de adviesgesprekken of soms eerder wordt gezamenlijk met ouders de mogelijkheden m.b.t. de scholen in Ede en omstreken besproken en gekeken welke school voor hun kind een goede keus zou kunnen zijn.

Kinderen zijn verschillend en hebben soms juist een andere school nodig dan andere kinderen van groep 8.
Wij stimuleren ouders en kinderen van groep 7 om al in groep 7 de open dagen van VO scholen te bezoeken.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven