Koning Davidschool

Ceelman van Ommerenweg 5 6711 JD Ede

Schoolfoto van Koning Davidschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen voor de eindtoets in groep 8 hun definitief advies.

In 2019 kregen de kinderen begin groep 8 hun voorlopig advies, in februari 2020 hun definitief advies.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen eind groep 7 hun voorlopig advies van hun stamgroepleerkracht
De leerling van groep 8 (of 7) en hun ouders zijn bij beide gesprekken aanwezig.

Bij dit advies zit niet alleen cognitieve vaardigheden, wij vinden het ook belangrijk dat kinderen ook vanuit andere kwaliteiten worden besproken en geadviseerd in een definitief advies.

Het advies is een schooladvies en wordt besliste met de stamgroepleerkrachten van 5/6 - 7/8 de directeur en de Intern Begeleider.
Tijdens de adviesgesprekken of soms eerder wordt gezamenlijk met ouders de mogelijkheden mbt de scholen in Ede en omstreken besproken en gekeken welke school voor hun kind een goede keus zou kunnen zijn. Kinderen zijn verschillend en hebben soms juist een andere school nodig dan andere kinderen van groep 8. Wij stimuleren ouders en kinderen van groep 7 om al in groep 7 de open dagen van VO scholen te bezoeken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen voor de eindtoets in groep 8 hun definitief advies.
In 2019 kregen de kinderen begin groep 8 hun voorlopig advies, in februari 2020 hun definitief advies.Vanaf groep 7 krijgen de kinderen eind groep 7 hun voorlopig advies van hun stamgroepleerkrachtDe leerling van groep 8 (of 7) en hun ouders zijn bij beide gesprekken aanwezig.

Bij dit advies zit niet alleen cognitieve vaardigheden, wij vinden het ook belangrijk dat kinderen ook vanuit andere kwaliteiten worden besproken en geadviseerd in een definitief advies.Het advies is een schooladvies en wordt besliste met de stamgroepleerkrachten van 5/6 - 7/8 de directeur en de Intern Begeleider. Tijdens de adviesgesprekken of soms eerder wordt gezamenlijk met ouders de mogelijkheden m.b.t. de scholen in Ede en omstreken besproken en gekeken welke school voor hun kind een goede keus zou kunnen zijn.

Kinderen zijn verschillend en hebben soms juist een andere school nodig dan andere kinderen van groep 8.
Wij stimuleren ouders en kinderen van groep 7 om al in groep 7 de open dagen van VO scholen te bezoeken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven