Koning Davidschool

Ceelman van Ommerenweg 5 6711 JD Ede

Schoolfoto van Koning Davidschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen voor de eindtoets in groep 8 hun definitief advies.

In 2019 kregen de kinderen begin groep 8 hun voorlopig advies, in februari 2020 hun definitief advies.
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen eind groep 7 hun voorlopig advies van hun stamgroepleerkracht
De leerling van groep 8 (of 7) en hun ouders zijn bij beide gesprekken aanwezig.

Bij dit advies zit niet alleen cognitieve vaardigheden, wij vinden het ook belangrijk dat kinderen ook vanuit andere kwaliteiten worden besproken en geadviseerd in een definitief advies.

Het advies is een schooladvies en wordt besliste met de stamgroepleerkrachten van 5/6 - 7/8 de directeur en de Intern Begeleider.
Tijdens de adviesgesprekken of soms eerder wordt gezamenlijk met ouders de mogelijkheden mbt de scholen in Ede en omstreken besproken en gekeken welke school voor hun kind een goede keus zou kunnen zijn. Kinderen zijn verschillend en hebben soms juist een andere school nodig dan andere kinderen van groep 8. Wij stimuleren ouders en kinderen van groep 7 om al in groep 7 de open dagen van VO scholen te bezoeken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen ontvangen voor de eindtoets in groep 8 hun definitief advies.
In 2019 kregen de kinderen begin groep 8 hun voorlopig advies, in februari 2020 hun definitief advies.Vanaf groep 7 krijgen de kinderen eind groep 7 hun voorlopig advies van hun stamgroepleerkrachtDe leerling van groep 8 (of 7) en hun ouders zijn bij beide gesprekken aanwezig.

Bij dit advies zit niet alleen cognitieve vaardigheden, wij vinden het ook belangrijk dat kinderen ook vanuit andere kwaliteiten worden besproken en geadviseerd in een definitief advies.Het advies is een schooladvies en wordt besliste met de stamgroepleerkrachten van 5/6 - 7/8 de directeur en de Intern Begeleider. Tijdens de adviesgesprekken of soms eerder wordt gezamenlijk met ouders de mogelijkheden m.b.t. de scholen in Ede en omstreken besproken en gekeken welke school voor hun kind een goede keus zou kunnen zijn.

Kinderen zijn verschillend en hebben soms juist een andere school nodig dan andere kinderen van groep 8.
Wij stimuleren ouders en kinderen van groep 7 om al in groep 7 de open dagen van VO scholen te bezoeken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven