Koning Davidschool

Ceelman van Ommerenweg 5 6711 JD Ede

Schoolfoto van Koning Davidschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als stamgroepleiders afwezig zijn dan wordt er intern of extern via een vervangingspool een vervanger geregeld.
Mocht er geen vervanger zijn dan krijgen ouders een bericht via de mail of Social Schools met de vraag om hun kind die dag thuis te houden.
Ouders van wie hun kind wel naar school komen worden verdeeld over de andere stamgroepen.

Bij langere afwezigheid en geen invaller, kan het zijn dat een collega uit een andere stamgroep die dag les geeft in de die stamgroep.
De stamgroep van die collega wordt dan opgedeeld of de kinderen worden verdeeld over de andere stamgroepen.

Gelukkig komt het thuishouden van leerlingen maar incidenteel voor. Op dit moment hebben wij vaak nog een interne oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven