Koning Davidschool

Ceelman van Ommerenweg 5 6711 JD Ede

Schoolfoto van Koning Davidschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de Koning David School.
Wij zijn een katholieke Jenaplanbasisschool uit Ede.

De KDS staat op een mooie plek met een prachtig 'bos' waarin wij graag spelen.

De KDS heeft zowel een buurtfunctie als een Edese functie.
Veel kinderen uit de wijken om onze school heen bezoeken de school.

Wij zitten op de Berg in Ede, net boven het centrum en dicht bij de Kazerneterreinen en het Enka terrein

Wij nodigen u uit om een keer te komen kijken naar onze school.

Namens het team van de KDS


Werner de Geest

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk kind is uniek en anders
  • Sociale school
  • Samenswerken
  • Open karakter
  • Jenaplan

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Koning David School heeft met ingang van 1 augustus 2021 ongeveer 310 leerlingen.
Wij hebben twaalf stamgroepen.

Vier stamgroepen 1/2
Drie stamgroepen 3/4
Drie stamgroepen 5/6
Drie stamgroepen 7/8

Doordat het het gebouw handig gebruik maakt van een extra kleuteringang en een hoofdingang voor stamgroep 3/4 en 7/8 en onze drie stamgroepen 5/6 en twee stamgroepen 7/8 die gelijk naast ons hoofdgebouw zitten in en apart gebouw zorgen wij voor een overzichtelijk in- en uitstroom van leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven