IKC Koepelschool

Nieuwe Maanderbuurtweg 2 6717 AS Ede

 • Schoolfoto van IKC Koepelschool
 • Schoolfoto van IKC Koepelschool
 • Schoolfoto van IKC Koepelschool
 • Schoolfoto van IKC Koepelschool
 • Schoolfoto van IKC Koepelschool

In het kort

Toelichting van de school

IKC Koepelschool is een christelijke basisschool en kinderopvang in Ede. Met de Bijbel als uitgangspunt verzorgen we  onderwijs en kinderopvang in een kleinschalige sfeer op onze twee locaties in Ede-Zuid. De Koepelschool heeft 2 locaties. Een onderbouwlocatie (de groepen 1 t/m 4, peuteropvang en buitenschoolse opvang) aan de Anton Mauvestraat 10-A en een bovenbouwlocatie (de groepen 5 t/m 8, de klus- en de plusklas) aan de Nieuwe Maanderbuurtweg 2. 

De Koepelschool in het kort:

 • De christelijke Jeelo basisschool in Ede-Zuid.
 • Het geloof in én een persoonlijke relatie met de Here Jezus Christus staan centraal. Gods boodschap willen wij doorgeven.? Wij leveren als school, gezin en kerk gezamenlijk een bijdrage aan de geloofsopvoeding.
 • Ons onderwijs is waardevol, doelgericht en uitdagend. Het onderwijs richt zich op de basisondersteuning. Wij geven klassikaal onderwijs met het oog op verschillen. Hoge, realistische en haalbare doelen staan centraal. In ons projectmatig onderwijs komen deze woorden naar voren.
 • Onze ouders zijn betrokken, samenwerkend en positief kritisch.
 • Onze leerkrachten zijn professioneel, toegewijd, open en toegankelijk.
 • Onze kinderen zijn uniek, betrokken en nieuwsgierig.
 • Elk kind is met zijn eigen talenten en mogelijkheden van waarde en kostbaar in onze ogen.

Samen leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij om ons heen.

Kom eens kijken op onze school. Uw kind en u zijn van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Waardevol
 • Doelgericht
 • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven