CNS-Basisschool De Ontdekking

Sterkerij 14 6717 XR Ede

Schoolfoto van CNS-Basisschool De Ontdekking

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, welkom op de pagina van basisschool De Ontdekking. De Ontdekking school is een groeiende school die in 2020 haar intrek genomen heeft op het ENKA-terrein in het voormalige kantinegebouw van de fabriek. Het is een pand met historische waarde is gerestaureerd en schoolklaar gemaakt. In 16 lokalen bieden wij plek voor nu bijna 400 basisschoolleerlingen en huist ook kindcentrum Bzzzonder.
In deze nieuwe groene wijk gaan teamleden, ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Enthousiasme
  • Openheid
  • Avontuur
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Ontdekking is gelegen in de wijk ENKA. Deze jonge wijk groeit sterk.
Op dit moment werken wij voor sommige leerjaren met wachtlijsten en zoekt het bestuur van CNS en de gemeente naar oplossingen zodat er plek is voor elke leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsen of verwijderen
Een basisschool mag een kind schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als het zich agressief gedraagt. Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen. De school mag uw kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen. De directie zal hierover met u in gesprek gaan.
Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind? Dan kunt u op 2 manieren bezwaar maken: U kunt bezwaar maken bij het schoolbestuur. Levert dit niets op, dan kunt u naar de bestuursrechter stappen. U kunt ook een klacht indienen over de schorsing. Dit kan bij de vertrouwenspersoon of directie.
Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als: de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).
Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van de ouders en de leerkracht luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling. Bent u het niet eens met de verwijdering van uw kind? Dan kunt u bezwaar maken bij de school.
De school moet binnen 4 weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Blijft de school bij het besluit uw kind te verwijderen? Dan zijn er 2 manieren om verder bezwaar te maken. Raadpleeg voor meer informatie de site van de rijksoverheid over schorsing en verwijdering.

Terug naar boven