Basisschool Calluna

Sijsseltselaan 16 6711 JE Ede

  • Schoolfoto van Basisschool Calluna
  • Schoolfoto van Basisschool Calluna
  • Schoolfoto van Basisschool Calluna
  • Schoolfoto van Basisschool Calluna
  • Schoolfoto van Basisschool Calluna

In het kort

Toelichting van de school

WIJ LATEN KINDEREN STRALEN

Voor ons begint dit met ruimte om te mogen zijn wie je bent, te ontdekken wat je kunt en waar je blij van wordt. Te dromen en aan je dromen te werken. Het vertrekpunt van ons onderwijs zijn de ervaringen, de verhalen van kinderen en leraren. Leren voor en door het leven, binnen en buiten de school, voor nu én later. 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze school. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de school: 0318614243 of een kijkje nemen op de website van de school www.calluna-ede.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Moed en dapper
  • (speel) Ruimte
  • Nieuwsgierig en ondernemend
  • Verbinding
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Calluna werkt samen met BSO de Thuisclub. De leerlingen blijven daardoor in hun vertrouwde omgeving. Het buitenterrein ligt dermate idyllisch dat leerlingen die gebruik maken van de BSO alle ruimte hebben om te spelen, sporten etc.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven