Oecumenische Basisschool De Trimaran

Stellingmolen 19 -21 1135 KA Edam

Foto van ons 20-jarig jubileum

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De afgelopen 3 jaren hebben we ons verantwoord naar de inspectie en ons bestuur (CPOW) met de IEP Eindtoets. Deze toets vinden wij kind vriendelijk. Opdrachten worden gemaakt in een gekleurd boekje met links en rechts opdrachten. Kinderen hoeven niet te bladeren. Een leerling die nog maar twee jaar bij ons op school zit, telt niet mee in de schoolscore. 

Alle jaren scoorden we boven de inspectienorm. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van de toetskalender van CITO. De midden opbrengsten (de M toetsen) worden in januari/februari afgenomen. In een team bijeenkomst worden alle opbrengsten geanalyseerd en eventuele zorgsignalen benoemd. Op basis van deze analyse worden de groepsplannen geëvalueerd en weer bijgesteld voor de komende periode. In het groepsplan worden de kinderen opnieuw ingedeeld in: instructiegroep, basisgroep of talentgroep. In een enkel geval werkt een leerling met een individuele leerlijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven