Oecumenische Basisschool De Trimaran

Stellingmolen 19 -21 1135 KA Edam

Foto van ons 20-jarig jubileum

Het team

Toelichting van de school

De Trimaran heeft en ervaren team. Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben we de werkdrukverlagingsmiddelen ingezet voor een onderwijsassistent en voor bewegingsonderwijs een vakdocent die we inhuren bij de Sportkoepel Edam-Volendam. Daar zijn we zeer tevreden over en gaan hiermee door. Onze gemeente is een Kenniscentrum Talentontwikkeling Edam-Volendam gestart. Beleidsmedewerkers gemeente, onderwijs en welzijn en zorg professionals werken hierbij samen. Per 1 januari 2020 vindt er een wisseling plaats in de directie. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof van personeel proberen wij zoveel mogelijk binnen ons team de vervanging te regelen. Lukt dit niet dan kunnen we een beroep doen op Driessen, een bedrijf waar CPOW mee samen werkt om invallers in te zetten.

Tot nu toe hebben we nog niet één groep naar huis moeten sturen vanwege een gebrek aan invalleerkrachten. Een groot compliment voor ons team!

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de indeling van groepen werken we jaarlijks met een protocol. Zie de bijlage. Dit schooljaar werken we met 14 groepen; drie onderbouw-, vijf middenbouw- en 6 bovenbouw groepen.

Onderbouw: 1/2 A juf Karin en juf Margareth; 1/2 B juf Sylvia en juf Renate; 1/2 C juf Saskia en juf Hélène;

Middenbouw: 3 A juf Margo en juf Jolanda; 3/4 B  juf Liesbeth en juf Suzanne, 4 A juf Heleen en juf Hanneke, 5A juf Demi 5B juf Afke en juf Fiona;

Bovenbouw: 6A juf Bianca en juf Mei; 6B juf Maaike en juf Ludewee; 7A juf Wil en juf Yvonne; 7B juf Marise en juf Ludewee; 8A meester Ton en 8B juf Roos

Vakleerkrachten: handvaardigheid: juf Tienke en juf Hanneke; gymnastiek: meester Carlo en meester Misja en muziek: meester Joep.

Onderwijsassistent: juf Romy (drie dagen)

Administratie/ICT: Joke de Boer (maandag en donderdag) en concierge Monique de Vries (dinsdag, woensdag en vrijdag)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ontwikkelingsgericht werken in groepen 1-2 aan de hand van thema's. Kleuterplein is ons bronnenboek. Het ontdekken/spelen in hoeken neemt een prominente rol in. ICT wordt ingezet als hulpmiddel.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Extra ondersteuning kan geboden worden op de volgende gebieden:

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen stimuleren. (gedragsspecialist, intern begeleiders, ondersteuningsadviseur en schoolmaatschappelijk werkster)

2. Gedrag en veiligheid stimuleren (gedragsspecialist, ondersteuningsadviseur, schoolmaatschappelijk werk)

3. Werkhouding verbeteren door middel van het inzetten van Taakspel (KLAARR)

4. Motorische ontwikkeling stimuleren m.b.v. vakdocenten bewegingsonderwijs (Sportkoepel) en Schrijfdans

5. Spraaktaal ontwikkeling stimuleren. (Woordenschat trainen en Viertaal inzetten) Viertaal wordt ingezet bij een forse stagnatie van de taalontwikkeling

6. Meer-begaafde kinderen uitdagen. Doortoetsen, Levelwerk, compacten en verrijkingsoefenstof aanbieden, Vostok plusgroep, meerbegaafdheidsspecialist inzetten voor advies en begeleiding

7. Kinderen met een OPP. (Ontwikkelingsperspectief) (intern begeleiders, ondersteuningsadviseur, reken- en taalspecialisten))

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven