Oecumenische Basisschool De Trimaran

Stellingmolen 19 -21 1135 KA Edam

Foto van ons 20-jarig jubileum

Het team

Toelichting van de school

De Trimaran heeft een enthousiast team. Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben we de werkdrukverlagingsmiddelen ingezet voor een onderwijsassistent en voor het verzorgen van het bewegingsonderwijs. We huren vakdocenten in bij de Sportkoepel Edam-Volendam. Daar zijn we zeer tevreden over.

In onze gemeente zijn we "Samen Beter". Beleidsmedewerkers gemeente, onderwijs en welzijn en zorgprofessionals werken hierbij samen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof van personeel proberen wij zoveel mogelijk binnen ons team de vervanging te regelen. Lukt dit niet dan kunnen we een beroep doen op Driessen, een bedrijf waar CPOW mee samen werkt om invallers in te zetten.

Tot nu toe hebben we nog zelden een groep naar huis moeten sturen vanwege een gebrek aan invalleerkrachten. Veel parttimers zijn bereidt om met ziekte extra te komen werken. 

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de indeling van groepen werken we jaarlijks met een protocol. Zie de bijlage. Dit schooljaar werken we met 14 groepen; vier onderbouw-, vijf middenbouw- en vijf bovenbouw groepen.

Onderbouw: 1/2 A juf Karin en juf Margareth; 1/2 B juf Sylvia en juf Christy; 1/2 C juf Saskia en juf Hélène; 1/2D juf Nikki en juf Sylvia

Middenbouw: 3 A juf Heleen en juf Suzanne ; 3 B  juf Liesbeth en juf Fiona, 4 A juf Sharon en juf Heleen, 4/5 B juf Mei en juf Bianca 5A juf Wil en juf Yvonne;

Bovenbouw: 6A juf Maaike en juf Marise ; 6/7 B juf Roos en juf Bianca; 7A juf Marise en Afke; 8A meester Ton en 8B juf Demi

Vakleerkrachten: handvaardigheid: juf Tienke 

Gymnastiek: meester Carlo, meester Misja, meester Lars en juf Marit

Onderwijsassistent: juf Anna(drie dagen)

Interne coach/schoolopleider: Lucia van Zanten (2 wisselende dagen)

Administratie: Lincy Zelis (maandag en vrijdag)

Conciërge: Monique de Vries (dinsdag, woensdag en donderdag)

Coördinator onderwijs: Wil Velzeboer (woensdag)

Directeur: Renate Maréchal (ma t/m vr)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken ontwikkelingsgericht  in de groepen 1-2 aan de hand van thema's. Wij werken met de methode Piramide. Het ontdekken/spelen in hoeken neemt een prominente rol in. ICT wordt ingezet als hulpmiddel.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Extra ondersteuning kan geboden worden op de volgende gebieden:

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen stimuleren. (gedragsspecialist, intern begeleiders, ondersteuningsadviseur en schoolmaatschappelijk werkster)

2. Gedrag en veiligheid stimuleren (gedragsspecialist, ondersteuningsadviseur, schoolmaatschappelijk werk)

3. Werkhouding verbeteren door middel van het inzetten van Taakspel (KLAARR)

4. Motorische ontwikkeling stimuleren m.b.v. vakdocenten bewegingsonderwijs (Sportkoepel) en Schrijfdans

5. Spraaktaal ontwikkeling stimuleren. (Woordenschat trainen en Viertaal inzetten) Viertaal wordt ingezet bij een forse stagnatie van de taalontwikkeling

6. Meer-begaafde kinderen uitdagen. Doortoetsen, Levelwerk, compacten en verrijkingsoefenstof aanbieden, Vostok plusgroep, meerbegaafdheidsspecialist inzetten voor advies en begeleiding

7. Kinderen met een OPP. (Ontwikkelingsperspectief) (intern begeleiders, ondersteuningsadviseur, reken- en taalspecialisten))

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven