Oecumenische Basisschool De Trimaran

Stellingmolen 19 -21 1135 KA Edam

Foto van ons 20-jarig jubileum

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Scholen op de Kaart van de Trimaran. Op deze site kunt u een beeld vormen en inzicht krijgen in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer van en over de Trimaran zien en horen, neem dan contact op met ons. Wij leiden u graag rond in onze school. Via deze link komt u direct op onze site www.trimaran.nl terecht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof in onderwijs
  • Je doet er toe!
  • Vertrouwen in elkaar
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school


Voor de voor en naschoolse opvang werken we samen met Berend Botje en Majest. Onderling worden er goede werkafspraken gemaakt die periodiek gecheckt worden. Zij vangen uw kind(eren) ook op tijdens de schoolvakanties.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De eerste sprint van dit schooljaar (7 weken) staat in het teken van de Gouden Weken. Binnen deze periode gaan we in alle groepen de sociaal emotionele vorming en groepsvorming centraal stellen. De stem van de leerling zal hierin meegenomen worden. Het thema van het eerste oudergesprek staat ook in dit teken.  

Terug naar boven