Openbare Basisschool De Piramide

Langemeerstraat 14 A 1135 JE Edam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Piramide
  • Kleuters leren programmereb
  • Jaarlijks bezoeken wij in de lente een (kinder) boerderij.
  • Onze school heeft een cultuurplan, waarbij wij jaarlijks met een groep het Concertgebouw bezoeken.

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is welkom!

Piramide is de enige openbare school in Edam en Volendam. De klaslokalen zijn gegroepeerd rondom een leerplein; daarnaast hebben we een  speellokaal voor het bewegingsonderwijs aan de kleuters. Voor groep 3 t/m 8 is een gymnastieklokaal dat naast de school gelegen is. De school heeft op dit moment 100 leerlingen. De schoolpopulatie kenmerkt zich door de diversiteit.

We werken aan de ontwikkeling van het onderwijs en bereiden de kinderen voor op de samenleving in de 21e eeuw en dit betekent:

Van het leerstofjaarklassensysteem naar meer gepersonaliseerd leren : onderwijs dat aansluit bij het niveau van het kind in plaats van de leeftijd.

Bekijk ook eens onze website!

Voorwoord van het bestuur 

Beste ouders


De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS! Ze ontwikkelen niet alleen kennis, maar leren ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe  ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers:  De leerkracht als TOEKOMSTMAKER! Wij werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf. En dat doen we vanuit onze kernwaarden: We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen. We tonen meesterschap in wat we doen!  Onder het motto?“OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van onze scholen toevertrouwen.   Ik wens iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging zodat uw kinderen - onze leerlingen -  met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen dat zoveel als mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen bereiken.  

 

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is welkom!
  • De Vreedzame School!
  • Samen zijn wij sterk!
  • Elke dag leren wij!
  • Ieder in zijn kracht zetten!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bedraagt op 1 augustus 71. Op de peildatum 1 februari is er een verwachting van 75-80 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven