Basisschool Twa Yn Ien

De Roede 49 8539 SX Echtenerbrug

  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien
  • Schoolfoto van Basisschool Twa Yn Ien

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op OBS Twa yn Ien!

Wij werken vanuit de leerlijnen, bewegend en met projecten want in een klas zitten kinderen met allemaal verschillende persoonlijkheden, talenten en toekomstverhalen. 

Op deze site staat informatie over onze school en de goede resultaten die we met ons onderwijs behalen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inclusief onderwijs
  • Leren vanuit leerlijnen
  • Bewegend leren
  • Projecten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1-03-2024 zitten er 42 leerlingen bij ons op school. 

Groep 1: 8 leerlingen

Groep 2: 6 leerlingen

Groep 3: 3 leerlingen

Groep 4: 6 leerlingen

Groep 5: 3 leerlingen

Groep 6: 8 leerlingen

Groep 7: 1 leerling

Groep 8: 7 leerlingen

We geven les in een combinatie groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Twa yn Ien heerst een veilige sfeer, er zijn duidelijke afspraken en de kinderen worden écht gezien!

Terug naar boven