Basisschool 't Echtenest

Schoolakkers 2 B 7932 PM Echten (Drenthe)

  • Schoolfoto van Basisschool 't Echtenest
  • Schoolfoto van Basisschool 't Echtenest
  • Zelf verbouwde groente wordt verkocht in de groentekraam.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van KC 't Echtenest in Echten. Wij zijn een openbare Dalton school. Ons motto is; 'van binnen naar buiten en van buiten naar binnen'. Het Daltononderwijs is ons fundament. Daarnaast vinden wij bewegend (buiten) leren belangrijk. De groene omgeving van de school, in het mooie Dorp Echten, helpt daar bij. Naast het basisonderwijs hebben wij ook peuterspelen voor kinderen van 2-4 jaar. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare Dalton Basisschool
  • Bewegend leren
  • Leerlingen stellen zelf doelen
  • Van Binnen naar Buiten
  • Veel individuele aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kc 't Echtenest is een kleine school in het dorp Echten. Naast leerlingen uit Echten komen er ook leerlingen uit de omliggende dorpen. Voorbeelden hiervan zijn: Ruinen, Koekange, Koekangerveld, Gijsselte en Hoogeveen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
23
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven