Prins Willem - Alexanderschool

Achterstraat 27 4054 MS Echteld

  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool
  • Ieder groep verzorgt in ieder geval één keer per jaar een podiummiddag.
  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 hebben wij een nieuw onderzoek afgenomen. In de bijlage leest u een verslag van de resultaten van dit onderzoek.

Wij zijn trots op de hoge tevredenheid van onze leerlingen. Waar wij zien dat er bij een leerling wat speelt, gaan wij het gesprek aan om te kijken hoe wij dat kunnen oplossen. 

Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 hebben ouders deelgenomen aan het Oudertevredenheidsonderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies. In de bijlage een verslag van dit onderzoek. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven