Prins Willem - Alexanderschool

Achterstraat 27 4054 MS Echteld

  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool
  • Ieder groep verzorgt in ieder geval één keer per jaar een podiummiddag.
  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool
  • Schoolfoto van Prins Willem - Alexanderschool

In het kort

Toelichting van de school

De Prins Willem-Alexanderschool is een school voor openbaar onderwijs. Op onze school heerst een veilige en prettig sfeer. De rust in de school, de kleinschaligheid en het grote verantwoordelijkheidsgevoel van team, zijn zichtbaar aanwezig. Tevens is er een grote betrokkenheid van ouders.

Door de kleinschaligheid én de professionele houding van het team hebben we goed zicht op onze leerlingen en wat zij aan eventuele extra hulp nodig hebben. 

Wij vinden het belangrijk dat een kind groeit, zowel als persoon, als tijdens het leren van de alle vakken. Om dit te bereiken leren wij de kinderen hoe zij hier zelf aan kunnen werken.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de school http://www.pwa-echteld.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Samen(werken)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is de afgelopen jaren gestegen. Deze ontwikkeling komt doordat leerlingen van omliggende scholen de keuze hebben gemaakt om hun onderwijsloopbaan op de PWA verder voort te zetten. 

De leerlingen zijn verdeeld over vier groepen, waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar één groep vormen.

Wilt u kennismaken met onze school, een rondleiding plannen of uw kind aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Ellen Weel, directeur van onze school. Zij is bereikbaar op 0344-641436. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een vijf-gelijke dagen rooster. Alle kinderen gaan van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. De kinderen eten, tussen de middag, hun meegebrachte lunch samen met hun klasgenoten onder begeleiding van de leerkracht. 

De kinderen van groep 1 hebben op vrijdag vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind goed in zijn vel zit, alleen dan kan een kind optimaal tot leren komen. Wij zullen er alles aan doen om het groepsklimaat optimaal te laten zijn.

"Niet het weer, maar de sfeer bepaalt het klimaat"

Terug naar boven