Basisschool de Violier

Julianastraat 33 6101 HH Echt

  • Schoolfoto van Basisschool de Violier
  • Schoolfoto van Basisschool de Violier
  • Schoolfoto van Basisschool de Violier
  • Schoolfoto van Basisschool de Violier
  • Schoolfoto van Basisschool de Violier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Violier -Echt

Basisschool De Violier school ligt in het centrum van Echt en valt onder het bestuur van de stichting Wijzers in onderwijs. De Violier is vernoemd naar een bloem. Onze leerlingen mogen zich net als een violier ontwikkelen vanuit de knop, groeien alle seizoenen door en floreren aan de top. 

Alles wat de juiste aandacht krijgt groeit en bloeit. 

Dit doen we klassikaal, in niveaugroepen én individueel. 

De schoolpagina geeft inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.bsdeviolier.nl 

Wilt u aanvullende informatie, maak gerust een afspraak. Tel: 0475-481719 

We heten u en uw kind van harte welkom!

Hartelijke groet,
Ria Beckers | Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren
  • Samenwerken
  • Veiligheid en Respect
  • Kwaliteit
  • Betrokken en Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Violier heeft een lage schoolweging. Over het algemeen zien we kinderen die hier geboren en getogen zijn, net zoals de meeste ouders. De populatie is divers van aard, we hebben leerlingen uit alle sociale klassen, en is daarmee een afspiegeling van de maatschappij.

De meeste leerlingen op onze school komen uit de kern Echt. Daarnaast bezoeken ook kinderen uit de omliggende wijken en dorpen onze school. De meeste kinderen spreken bij binnenkomst de Nederlandse taal voldoende tot goed. 

De laatste jaren zien we een groei in het aantal leerlingen, op de teldatum van 1 februari 2023 zaten 227 leerlingen op school. Deze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.

Het gebouw telt 10 leslokalen: 3 lokalen voor de kleuters, 7 lokalen voor de overige groepen. Daarnaast is er een speelzaal voor de kleuters, waarin spel- en gymlessen aangeboden worden.

Verder is er in het gebouw ruimte voor de buitenschoolse opvang (BSO). Deze BSO is een dependance van SKR (Stichting Kinderopvang Roermond, Echt-Susteren en Maasgouw)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Inlooptijd: 15 Minuten voor aanvang van de lessen, dus om 08.15 uur kunnen de leerlingen naar scholen komen en worden in de klas welkom geheten door de leerkrachten. Om 08.30 uur starten de lessen.

Wij hanteren een continurooster, dit is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan maar op school blijven.  De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan bij een traditioneel schoolrooster en de school is eerder uit. Alle leerlingen nemen een lunchpakket mee naar school en eten samen met hun leerkrachten.

De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben een vierdaagse schoolweek, vrijdag is hun vrije dag. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Anti-Pestcoördnator

De anti-pestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders die te maken krijgen met pesten. De anti-pestcoördinator vangt de gepeste leerling (en de ouders) op. Samen brengen ze de situatie in kaart en bekijken ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. 

Vertrouwenspersoon:

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.


Terug naar boven