Basisschool op De Slek

Rutsekovenstraat 8 6102 VM Echt

Schoolfoto van Basisschool op De Slek

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op ons SchoolVenster. Neem gerust een kijkje in de gegevens van onze school. Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze website (www.opdeslek.nl) Ook bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ons schoolgebouw en voor een informatief gesprek. Maak daarvoor een afspraak onder schooltijd, dan kunt u direct de sfeer proeven!

Ons telefoonnummer is: 0475-481877

Met vriendelijke groet, 

Judith van Kessel
Teamleider Bs. Op de Slek 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Passie voor leren
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid
  • 21e eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Op de Slek heeft in schooljaar 2022-2023: 3 groepen. Dit zijn allemaal combinatiegroepen: 1/2/3, 4/5/6 en groep 7/8. Omdat het werken met 3 leerjaren voor ons nieuw is krijgen wij in schooljaar 2022-2023 intensieve begeleiding om te komen tot "kansrijke combinatiegroepen".

in de afgelopen jaren is het leerling-aantal sterk gedaald. Op 1 oktober 2021 kwam het leerling-aantal met 58 leerlingen. De prognose is dat op 1 oktober 2022 ongeveer 54 leerlingen de school bezoeken. 

Het gebouw telt 4 leslokalen, een ruimte die is ingericht als schoolbibliotheek, een gemeenschapsruimte die ingericht is als leerplein, een speelzaal (t.b.v. de groepen 1 en 2), een personeelskamer, een algemene keuken, een directiekamer, een spreekkamers, een kopieerruimte, twee bergingen en een buitenberging. Rond het gebouw bevindt zich een ruime speelplaats met een zandbak en een aantal speeltoestellen. Voor het geven van de gymnastieklessen hebben we voor de groepen 1/2 een speelzaal met een klim- en klautertoestellen en voor groep 3 tot en met 8 een gymnastiekzaal, gelegen aan de Hubertusstraat (sportzaal Hubertusstraat).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven