Basisskoalle de Twirre

De Kjellingen 15 9261 ZH Eastermar

  • In dit gedeelte van de school kunnen de kinderen zelfstandig en stil aan de slag.
  • Onze ruim opgezette hal voor de bovenbouw
  • Door het verwoorden van denkstappen zien we hoe kinderen leren. Door dat inzicht kunnen we ze verder helpen ontwikkelen.
  • We nemen deel aan (zendings)projecten
  • Creativiteit in al haar facetten vinden we belangrijk binnen onze school!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij De Twirre in Eastermar

De Twirre is een identiteitsrijke ontmoetingsschool. Op 1 augustus 2018 zijn KBS De Balsemyn en OBS De Bolster gefuseerd tot een nieuwe identiteitsrijke ontmoetingsschool. De school heeft daarom een nieuwe naam gekregen en heet nu “de Twirre”. Een “Twirre” is de Friese naam voor een dwarrel- of wervelwind. ‘Twirje’ betekent wervelen en ronddraaien, in beweging komen. Door wind ontstaat energie, er wordt iets in gang gezet.  Wij zijn een school, waarbij het leren draait om “PIT”: Plezier, Inzet en Talentontwikkeling. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mag daarmee wervelen en bruisen op aarde. Op school zijn 12 leerkrachten werkzaam en drie onderwijsassistenten. Daarnaast is er een vakdocent voor muziek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspiratie
  • Veiligheid
  • Duurzaamheid
  • Gezamenlijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel telt onze school 156 leerlingen.We investeren , met name tijdens de wereldoriënterende lessen, in Thematisch onderwijs met als uitgangspunt: 'Alles hangt met alles samen.'
Hierbij staat de leermotivatie van onze kinderen voorop. Geen invuloefeningen, maar presentaties, muurkranten, portfolio's en werkstukken! Daarbij werken we aan de zelfstandigheid, de zelfverantwoordelijkheid en zelf aan zelfsturing. Eigenschappen die een kind verder helpen, ook richting het voortgezet onderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven