C.B.S. De Foareker

Skoallestrjitte 19 8734 GL Easterein

Schoolfoto van C.B.S. De Foareker

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We laten onze leerlingen vanaf groep 6 om de twee jaar tevredenheidsenquêtes invullen.
De uitkomsten waren helaas nog niet te publiceren op deze website.

Vanaf februari 2017 laten wij onze leerlingen eenmaal in de twee jaar de standaardvragenlijsten via deze website invullen.
De uitkomsten van deze eerste keer vindt u hieronder.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven