C.B.S. De Foareker

Skoallestrjitte 19 8734 GL Easterein

Schoolfoto van C.B.S. De Foareker

Contactgegevens

C.B.S. De Foareker

Skoallestrjitte 19
8734 GL Easterein

Telefoon:
0515332275
Schoolwebsite:
foareker.degreiden.nl
E-mailadres:
foareker@degreiden.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden

Aantal scholen:
10
Aantal leerlingen:
827
Website schoolbestuur:
degreiden.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven